Fotosoutěž

Abychom si zpříjemnili chvíle, než k nám přijde jaro, vymysleli jsme pro Vás fotosoutěž. Poznejte krásu přicházejícího jara skrz hledáček fotoaparátu…

Jak na to?

Účastník soutěže dává zasláním fotografie souhlas pořadateli se zveřejněním fotografie a údajů s ní spojených. Zároveň potvrzuje autentičnost a souhlas třetích stran, se kterými je fotografie spojená.

 

Pravidla a podmínky soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je ZAHRADA VĚŽKY, Věžky 61, 768 33 Morkovice
 2. Soutěž probíhá od 15. března 2021 do 10. května 2021. V tomto termínu mohou soutěžící průběžně zasílat své fotografie na email info@vystavavezky.cz. Počet fotografií zaslaných od jednoho autora je omezen na dvě fotografie v kategorii.                                                                                .
 3. Soutěž se rozdělena do tří kategorií:
   1. Příroda na jaře (obec, okolí obce, příroda, zvířata, zachyťte, jak se kolem jaro ve vaší krajině probouzí...)
   2. Velikonoční svátky (tradice, výzdoba...)
   3. Jaro v duši (činnosti spojené s příchodem jara, emoce, nálady, nápady...)

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným či pohoršujícím obsahem, neetické či jinak porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie nízké technické
 2. Zasláním fotografií soutěžící potvrzuje, že je autorem daných fotografií a že je oprávněn s fotografiemi nakládat. Soutěžící na sebe přebírá zodpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nepravdivého tvrzení o autorství fotografií.
 3. Soutěžící je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografiích a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za porušení práv třetích
 4. Zasláním fotografií poskytuje soutěžící pořadateli právo využívat fotografie k propagačním účelům. Soutěžící souhlasí s publikováním a používáním zaslaných fotografií bez nároku na honorář. Tento souhlas uděluje pořadateli na dobu neurčitou.
 5. Účast v soutěži dává soutěžící pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže, včetně zveřejnění v rozsahu jméno a příjmení soutěžícího.
 6. Vítěze soutěže ve všech kategoriích určí porota. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu a facebookovém profilu pořadatele. Výherci budou oceněni při oficiálním vyhlášení výsledků května 2021 na Přehlídce fotografií. V případě, že si výherci nebudou moci cenu převzít, bude výhra uložena v kanceláři Obecního úřadu ve Věžkách po dobu 4 měsíců. Na výhru v soutěži není právní nárok.
 7. O stížnostech, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si současně vyhrazuje právo podmínky soutěže kdykoli upravit či soutěž bez udání důvodu zrušit.

O veškerých změnách bude pořadatel neprodleně informovat, a to na webových stránkách www.vystavavezky.c.z, www.obecvezky.cz.

Fotografie prosím zasílejte v optimální kvalitě (ideálně několik MB).

Prosíme, neopatřujte fotografie samotné textem ani datem pořízení.

Mějte přehled o našich výstavách, odebírejte náš newsletter.

Facebook YouTube Instagram

×
×