GDPR

GDPR

Osobní údaje se zpracovávají dle zákona o ochraně osobních údajů  101/2000 Sb. 

Hlavní zásady zpracování osobních údajů lze shrnout takto:

Jednotlivé zásady jsou rozvinuty v článku 5 odst. 1 Obecného nařízení.  Vymezení, resp. dodržování těchto zásad, je pro správce zásadní, nejen z toho důvodu, že to jsou de facto zároveň povinnosti, ale i proto, že v článku 5 odst. 2 Obecného nařízení je stanovena odpovědnost správce za jejich dodržování a zároveň povinnost správce být schopen dodržování těchto zásad (povinností) doložit. Jde o vyjádření tzv. principu odpovědnosti správce. K prokazování souladu s těmito zásadami budou sloužit záznamy o činnostech zpracování a též kodexy a osvědčení.

Čerpáno ze stránek Ministerstva vnitra.

Zpracování údajů na základě souhlasu

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, souhlas je odvolatelný. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, na základě právního důvodu zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním důvodem zpracování, bude následovat likvidace osobních údajů.

Mějte přehled o našich výstavách, odebírejte náš newsletter.

Facebook YouTube Instagram

×
×